Detaily návrhu zákona

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (NR SR nebude pokračovať v rokovaní o návrhu zákona)

Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Novela zákona, parlamentná tlač 63
Dátum doručenia: 29.4.2016
Navrhovateľ: poslanci NR SR (Ľ. Galko, J. Rajtár, E. Jurzyca, J. Kiššová, I. Matovič, J. Mihál)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbor Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 21.6.2016..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 21.6.2016.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 62 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 62 (13 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 4. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 67 zo dňa 19.5.2016.


Výsledok štádia procesu: NR SR nebude pokračovať v rokovaní o návrhu zákona.


Priložené dokumenty:

Us040067 (Uznesenie (1. čítanie)) Us040067 (21 KB)

Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT