Parlamentná tlač 517

Číslo 517
Typ Návrh zákona
Dátum doručenia 16. 4. 2021
Názov Návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Petry HAJŠELOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov (Navrhovateľka vzala listom z 26. júla 2021 svoj návrh zákona späť.)
Poznámka