Parlamentná tlač 1823

Číslo 1823
Typ Návrh zákona
Dátum doručenia 28. 11. 2019
Názov Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Poznámka