Parlamentná tlač 1489

Číslo 1489
Typ Iný typ
Dátum doručenia 14.4.2015
Názov Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony