Zmluva o ESUO Vytlačiť stránku / Print page

Podpísaná: 18. apríla 1951

Účinná od: 23. júla 1952

Platnosť skončila: 23. júla 2002

Zmluva o založení Európskeho spoločenstva uhlia a ocele je zakladajúcou zmluvou Európskej únie. Zmluva vznika z iniciatívy francúzskeho ministra zahraničných vecí Roberta Schumana, ktorý predstavil myšlienku Európskeho spoločenstva 9. mája 1950. Hlavným cieľom tohto spoločenstva bolo, aby si členské štáty vytvorili jednotný trh uhlia a ocele, jednotný pracovný trh, a taktiež zrušili najmä daňové a colné prekážky na dovoz a vývoz produktov z ocele a uhlia.

Európske spoločenstvo týmto naštartovalo budúcnosť Európy ako jednotného celku a prispelo aj k budúcemu ekonomickému rastu členských štátov. Členmi tohto spoločenstva boli Belgicko, Francúzsko, Holandsko, Luxembursko, Nemecko a Taliansko, takzvaná zakladajúca „Šestka“. V roku 1973 bolo toto spoločenstvo „Šestky“ prvýkrát rozšírené o ďalšie štáty, čo prinieslo ich pozitívny rozvoj a prispelo k podpísaniu nových zmlúv EUROATOM a EHS, tiež známych ako Rímske zmluvy.

  Zmluva o ESUO  (7 800 KB)

Deň v parlamente

<- ->