Grafické znázornenie procesu

Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov

⇓
⇓
⇓
⇓
⇓
⇓
⇓

Podateľňa

Novela zákona, parlamentná tlač 1096
Dátum doručenia: 24. 8. 2018
Navrhovateľ: poslanci NR SR (V. Baláž, T. Bernaťák, A. Danko, T. Jančula, S. Kmec, M. Kuciaňová, E. Smolíková, J. Soboňa, K. Farkašovský)

Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT