Grafické znázornenie procesu

Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie ústavného zákona o zrušení niektorých rozhodnutí o amnestii (Navrhovatelia vzali listom z 13. júna 2017 svoj návrh zákona späť.)

⇓
⇓
⇓
⇓
⇓

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 11. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 378 zo dňa 6. 12. 2016.

NR SR uznesením rozhodla o výbore Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 30. 1. 2017.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 30. 1. 2017.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us110378 (Uznesenie (1. čítanie)) Us110378 (19 KB)

Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT