Grafické znázornenie procesu

Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov

⇓
⇓
⇓
⇓
⇓
⇓
⇓

Podateľňa

Novela zákona, parlamentná tlač 304
Dátum doručenia: 28. 10. 2016
Navrhovateľ: poslanci NR SR (V. Faič, G. Gál, T. Glenda, M. Glváč, A. Hrnčiar, D. Jarjabek, M. Nemky)

Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT