Grafické znázornenie procesu

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Eugena JURZYCU, Miroslava BEBLAVÉHO, Martina POLlAČIKA a Branislava GRÖHLlNGA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

⇓
⇓

Podateľňa

Novela zákona, parlamentná tlač 206
Dátum doručenia: 19. 8. 2016
Navrhovateľ: poslanci NR SR (M. Beblavý, B. Gröhling, E. Jurzyca, M. Poliačik)

Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT