Detaily návrhu zákona

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Zákon z 24. októbra 2018, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky

Zákon vrátený prezidentom, parlamentná tlač 1217 (číslo pôvodnej parlamentnej tlače: 1062)
Dátum doručenia: 9. 11. 2018
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo spravodlivosti SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbor Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 26. 11. 2018..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 26. 11. 2018.

Výsledok štádia procesu: Zápis uznesenia / návrhu uznesenia výborov


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1253 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1253 (16 KB)

Rokovanie výborov

20. 11. 2018, Ústavnoprávny výbor NR SR

Rokovanie gestorského výboru

27. 11. 2018, Ústavnoprávny výbor NR SR

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 38. schôdzi NR SR dňa 27. 11. 2018.

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 38. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1489 zo dňa 27. 11. 2018

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 30. 11. 2018 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (5. 12. 2018), číslo 343/2018.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT