Detaily návrhu zákona

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Zákon z 20. júna 2018, ktorým sa dopĺňa zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky

Zákon vrátený prezidentom, parlamentná tlač 1048 (číslo pôvodnej parlamentnej tlače: 954)
Dátum doručenia: 6. 7. 2018
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo spravodlivosti SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbor Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 10. 9. 2018..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 10. 9. 2018.

Výsledok štádia procesu: Zápis uznesenia / návrhu uznesenia výborov


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1107 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1107 (13 KB)

Rokovanie výborov

4. 9. 2018, Ústavnoprávny výbor NR SR

Rokovanie gestorského výboru

11. 9. 2018, Ústavnoprávny výbor NR SR

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 34. schôdzi NR SR dňa 11. 9. 2018.

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 34. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1313 zo dňa 11. 9. 2018

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 24. 9. 2018 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (2. 10. 2018), číslo 275/2018.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT