Detaily návrhu zákona

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Milana VETRÁKA, Dominika DRDULA, Miloša SVRČEKA, Anny REMIÁŠOVEJ a Jána KEREKRÉTIHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 1189
Dátum doručenia: 26. 8. 2022
Navrhovateľ: poslanci NR SR (D. Drdul, J. Kerekréti, A. Remiášová, M. Svrček, M. Vetrák)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbor Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 17. 10. 2022..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 17. 10. 2022.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1237 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1237 (19 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 72. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1611 zo dňa 21. 9. 2022.

NR SR uznesením rozhodla o výbore Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 23. 10. 2022.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 23. 10. 2022.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

US721611 (Uznesenie (1. čítanie)) US721611 (18 KB)

Rokovanie výborov

14. 10. 2022, Ústavnoprávny výbor NR SR

Rokovanie gestorského výboru

18. 10. 2022, Ústavnoprávny výbor NR SR

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 75. schôdzi NR SR dňa 8. 11. 2022.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

08. 11. 2022 11:21 Kyselica, Lukáš Detail návrhu 8 1189 Lukáš Kyselica II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 1189 Lukáš Kyselica II (81 KB)
08. 11. 2022 11:21 Kyselica, Lukáš Detail návrhu tlac_1189-spatvzatie_podpisov (Evidencia pozmeňovacích a doplňovacích návhov) tlac_1189-spatvzatie_podpisov (57 KB)
08. 11. 2022 11:21 Kyselica, Lukáš Detail návrhu 8 1189 Lukáš Kyselica II 2 (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 1189 Lukáš Kyselica II 2 (56 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 75. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1748 zo dňa 8. 11. 2022

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 15. 11. 2022 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (18. 11. 2022), číslo 375/2022.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT