Detaily návrhu zákona

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (NZ vzal navrhovateľ späť)

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Borisa KOLLÁRA, Petry KRIŠTÚFKOVEJ a Jozefa HLINKU na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (Navrhovatelia vzali listom z 28. marca 2023 svoj návrh zákona späť.)

Novela zákona, parlamentná tlač 1179
Dátum doručenia: 26. 8. 2022
Navrhovateľ: poslanci NR SR (J. Hlinka, B. Kollár, P. Krištúfková)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre zdravotníctvo s lehotou na prerokovanie 14. 10. 2022..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre zdravotníctvo s lehotou na prerokovanie 17. 10. 2022.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1227 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1227 (19 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 72. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1601 zo dňa 21. 9. 2022.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre zdravotníctvo s lehotou na prerokovanie 21. 10. 2022.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre zdravotníctvo s lehotou na prerokovanie 23. 10. 2022.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

US721601 (Uznesenie (1. čítanie)) US721601 (18 KB)

Rokovanie výborov

21. 10. 2022, Ústavnoprávny výbor NR SR
21. 10. 2022, Výbor NR SR pre zdravotníctvo


Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT