Detaily návrhu zákona

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (NR SR nebude pokračovať v rokovaní o návrhu zákona)

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jany KIŠŠOVEJ, Eugena JURZYCU, Jozefa RAJTÁRA a Ľubomíra GALKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 943
Dátum doručenia: 18.4.2018
Navrhovateľ: poslanci NR SR (Ľ. Galko, J. Rajtár, E. Jurzyca, J. Kiššová)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre sociálne veci a Výbor NR SR pre zdravotníctvo s lehotou na prerokovanie 11.6.2018..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 12.6.2018.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 979 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 979 (13 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 31. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1182 zo dňa 22.5.2018.


Výsledok štádia procesu: NR SR nebude pokračovať v rokovaní o návrhu zákona.


Priložené dokumenty:

Us311182 (Uznesenie (1. čítanie)) Us311182 (21 KB)

Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT