Detaily návrhu zákona

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (NR SR nebude pokračovať v rokovaní o návrhu zákona)

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Borisa KOLLÁRA, Milana KRAJNIAKA, Adriany PČOLlNSKEJ a Petra PČOLINSKÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 770
Dátum doručenia: 9. 11. 2017
Navrhovateľ: poslanci NR SR (B. Kollár, M. Krajniak, A. Pčolinská, P. Pčolinský)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbor Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 29. 1. 2018..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 29. 1. 2018.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 794 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 794 (13 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 23. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 949 zo dňa 5. 12. 2017.


Výsledok štádia procesu: NR SR nebude pokračovať v rokovaní o návrhu zákona.


Priložené dokumenty:

Us230949 (Uznesenie (1. čítanie)) Us230949 (21 KB)

Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT