Detaily návrhu zákona

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (NR SR nebude pokračovať v rokovaní o návrhu zákona)

Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o upustení od vymáhania pohľadávok štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o exekučnej amnestii)

Návrh nového zákona, parlamentná tlač 527
Dátum doručenia: 21. 4. 2017
Navrhovateľ: poslanci NR SR (B. Kollár, M. Krajniak, P. Krištúfková, A. Pčolinská, P. Pčolinský, Z. Šebová, P. Štarchoň)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre financie a rozpočet a Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 15. 6. 2017..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 16. 6. 2017.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 543 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 543 (13 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 17. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 658 zo dňa 18. 5. 2017.


Výsledok štádia procesu: NR SR nebude pokračovať v rokovaní o návrhu zákona.


Priložené dokumenty:

Us170658 (Uznesenie (1. čítanie)) Us170658 (21 KB)

Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT