Parlamentná tlač 733

Číslo 733
Typ Návrh zákona
Dátum doručenia 1. 10. 2021
Názov Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava URBANA na vydanie zákona. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (List z 31. januára 2022, ktorým poslankyňa Zuzana Šebová so súhlasom spolupredkladateľky MUDr. Evy Horváthovej žiada o preloženie tohto bodu na ďalšiu schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky so začiatkom dňa 15. 3. 2022.)
Poznámka