Parlamentná tlač 1015

Číslo 1015
Typ Iný typ
Dátum doručenia 6. 5. 2022
Názov Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Poznámka