Parlamentná tlač 221

Číslo 221
Typ Návrh zákona
Dátum doručenia 19.8.2016
Názov Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Eugena JURZYCU, Jany KIŠŠOVEJ, Jozefa RAJTÁRA a Anny ZEMANOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 71/1967 Zb. z. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov