Parlamentná tlač 923

Číslo 923
Typ Návrh zákona
Dátum doručenia 28. 2. 2014
Názov Návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Lucie NICHOLSONOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (Navrhovateľka požiadala listom z 1. apríla 2014 o presun svojho návrhu zákona na najbližšiu riadnu schôdzu NR SR.)
Poznámka