Parlamentná tlač 1507

Číslo 1507
Typ Návrh zákona
Dátum doručenia 15.4.2015
Názov Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Lucie NICHOLSONOVEJ a Martina POLlAČIKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony