Parlamentná tlač 557

Číslo 557
Typ Návrh zákona
Dátum doručenia 7. 3. 2008
Názov Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a mení zákon č. 441/2001 Z. z. o presune niektorých pôsobností z Policajného zboru na okresné úrady a na krajské úrady v znení neskorších predpisov
Poznámka