Detaily interpelácie

Štádium procesu Uzavretá odpoveď na interpeláciu
Volebné obdobie 7

Interpelácia

Popis interpelácie Vo veci prípravy a realizácie výstavby obchvatu Prievidze
Zadávateľ Macháčková, Katarína
Adresáti Érsek, Árpád
Dátum podania interpelácie 10. 10. 2019
Číslo schôdze prednesenia -

Odpoveď na interpeláciu

Zodpovedal
Číslo schôdze odpovede 53
Číslo tlače odpovede 1749

Priložené dokumenty

Interpelácia č. 2 Tlač č. 1749 (Interpelácia) Interpelácia č. 2 Tlač č. 1749 (53 KB)
Odpoveď na interpeláciu č. 2 Tlač č. 1749 (Odpoveď na interpeláciu) Odpoveď na interpeláciu č. 2 Tlač č. 1749 (75 KB)