Detaily interpelácie

Štádium procesu Uzavretá odpoveď na interpeláciu
Volebné obdobie 7

Interpelácia

Popis interpelácie Vo veci výstavby rýchlostných ciest R2, R8 a obchvatu Prievidze
Zadávateľ Kollár, Boris
Adresáti Érsek, Árpád
Dátum podania interpelácie 24.7.2019
Číslo schôdze prednesenia -

Odpoveď na interpeláciu

Zodpovedal
Číslo schôdze odpovede 49
Číslo tlače odpovede 1557

Priložené dokumenty

Interpelácia č. 18 Tlač č. 1557 (Interpelácia) Interpelácia č. 18 Tlač č. 1557 (58 KB)
Odpoveď na interpeláciu č. 18 Tlač č. 1557 (Odpoveď na interpeláciu) Odpoveď na interpeláciu č. 18 Tlač č. 1557 (80 KB)