Detaily interpelácie

Štádium procesu Uzavretá odpoveď na interpeláciu
Volebné obdobie 7

Interpelácia

Popis interpelácie Vo veci rekonštrukcie cesty I. triedy I/9 v úseku Handlová - hranica Banskobystrického samosprávneho kraja
Zadávateľ Macháčková, Katarína
Adresáti Érsek, Árpád
Dátum podania interpelácie 23. 3. 2017
Číslo schôdze prednesenia -

Odpoveď na interpeláciu

Zodpovedal
Číslo schôdze odpovede 17
Číslo tlače odpovede 487

Priložené dokumenty

Interpelácia č. 12 Tlač č. 487 (Interpelácia) Interpelácia č. 12 Tlač č. 487 (52 KB)
Odpoveď na interpeláciu č. 12 Tlač č. 487 (Odpoveď na interpeláciu) Odpoveď na interpeláciu č. 12 Tlač č. 487 (65 KB)