Detaily interpelácie

Štádium procesu Uzavretá odpoveď na interpeláciu
Volebné obdobie 7

Interpelácia

Popis interpelácie Vo veci prípravy a realizácie rýchlostnej cesty R2 Pravotice - Nováky západ
Zadávateľ Macháčková, Katarína
Adresáti Érsek, Árpád
Dátum podania interpelácie 14. 3. 2017
Číslo schôdze prednesenia -

Odpoveď na interpeláciu

Zodpovedal
Číslo schôdze odpovede 17
Číslo tlače odpovede 487

Priložené dokumenty

Interpelácia č. 5 Tlač č. 487 (Interpelácia) Interpelácia č. 5 Tlač č. 487 (49 KB)
Odpoveď na interpeláciu č. 5 Tlač č. 487 (Odpoveď na interpeláciu) Odpoveď na interpeláciu č. 5 Tlač č. 487 (60 KB)