Vyhľadávanie v hlasovaniach NR SR Vytlačiť stránku / Print page

Číslo schôdzeDátumČísloČPTNázovHlasovanie podľa klubov
18 21.6.2017
18:38:19
136 501 Výročná správa o činnosti Ústavu pamäti národa za rok 2016 (tlač 501). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 136
18 21.6.2017
18:37:13
135 550 Písomné odpovede členov vlády Slovenskej republiky na interpelácie poslancov Národnej rady Slovenskej republiky písomne podané predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 550). Hlasovanie o návrhu uznesenia, ktorým NR SR berie na vedomie odpovede členov vlády na interpeláciu poslancov. Hlasovanie č. 135
18 21.6.2017
18:36:19
134 557 Správa špeciálneho prokurátora o činnosti Úradu špeciálnej prokuratúry a poznatkoch o stave zákonnosti za rok 2016 (tlač 557). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 134
18 21.6.2017
18:35:04
133 556 Správa generálneho prokurátora Slovenskej republiky o činnosti prokuratúry v roku 2016 a poznatkoch prokuratúry o stave zákonnosti v Slovenskej republike (tlač 556). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 133
18 20.6.2017
17:34:00
132 609 Návrh na voľbu kandidátov na člena disciplinárneho senátu (tlač 609)
18 20.6.2017
17:06:52
131 609 Návrh na voľbu kandidátov na člena disciplinárneho senátu (tlač 609). Hlasovanie o návrhu, aby sa voľba konala tajným hlasovaním. Hlasovanie č. 131
18 20.6.2017
12:25:00
130 565 Návrh na voľbu generálneho riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska (tlač 565)
18 20.6.2017
11:53:13
129 559 Návrh účtovnej závierky Sociálnej poisťovne za rok 2016 (tlač 559). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 129
18 20.6.2017
11:52:16
128 499 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 499) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 128
18 20.6.2017
11:51:13
127 499 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 499) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 127
18 20.6.2017
11:50:21
126 548 Program stability Slovenskej republiky na roky 2017 až 2020 (tlač 548). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 126
18 20.6.2017
11:49:28
125 547 Návrh štátneho záverečného účtu Slovenskej republiky za rok 2016 (tlač 547). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 125
18 20.6.2017
11:48:23
124 551 Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Protokolom na odstránenie nezákonného obchodu s tabakovými výrobkami (tlač 551) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 124
18 20.6.2017
11:47:16
123 513 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 513) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 123
18 20.6.2017
11:46:15
122 513 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 513) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Zemanová, Jurzyca a Baránik. Hlasovanie č. 122
18 20.6.2017
11:45:30
121 513 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 513) - druhé čítanie. Hlasovanie o skrátení lehoty k návrhom podaným v rozprave. Hlasovanie č. 121
18 20.6.2017
11:44:22
120 611 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 611) – tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 120
18 20.6.2017
11:43:15
119 611 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 611) – druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Petrák. Hlasovanie č. 119
18 20.6.2017
11:42:38
118 611 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 611) – druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Sopko. Hlasovanie č. 118
18 20.6.2017
11:41:58
117 611 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 611) – druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Gröhling. Hlasovanie č. 117

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.