Vyhľadávanie v hlasovaniach NR SR Vytlačiť stránku / Print page

Číslo schôdzeDátumČísloČPTNázovHlasovanie podľa klubov
17 19.5.2017
00:05:29
184 490 Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2016 (tlač 490). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 184
17 19.5.2017
00:04:14
183 491 Správa o stave vysielania v Slovenskej republike a o činnosti Rady pre vysielanie a retransmisiu za rok 2016 (tlač 491). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 183
17 19.5.2017
00:03:11
182 481 Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky za rok 2016 (tlač 481). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 182
17 19.5.2017
00:01:14
181 502 Správa o stave a vývoji finančného trhu za rok 2016 (tlač 502). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 181
17 19.5.2017
00:00:30
180 502 Správa o stave a vývoji finančného trhu za rok 2016 (tlač 502). Hlasovanie o návrhu uznesenia, ktorý podal posl. Beblavý. Hlasovanie č. 180
17 18.5.2017
23:59:27
179 486 Správa o výsledku hospodárenia Národnej banky Slovenska za rok 2016 (tlač 486). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 179
17 18.5.2017
23:58:07
178 563 Zákon zo 16. mája 2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 669/2007 Z. z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 563) - tretie čítanie. Hlasovanie o vrátenom zákone ako o celku. Hlasovanie č. 178
17 18.5.2017
23:55:48
177 507 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ondreja DOSTÁLA, Martina POLlAČIKA a Petra OSUSKÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov (tlač 507) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 177
17 18.5.2017
23:54:22
176 504 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava IVANA, Eugena JURZYCU, Jany KlŠŠOVEJ a Vladimíra SLOBODU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov (tlač 504) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 176
17 18.5.2017
23:52:57
175 544 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava BEBLAVÉHO a Jozefa MIHÁLA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 544) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 175
17 18.5.2017
23:51:34
174 487 Písomné odpovede členov vlády Slovenskej republiky na interpelácie poslancov Národnej rady Slovenskej republiky písomne podané predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 487). Hlasovanie o uznesení, ktorým Národná rada berie na vedomie písomné odpovede členov vlády na interpelácie poslancov písomne podané predsedovi Národnej rady Slovenskej Republiky. Hlasovanie č. 174
17 18.5.2017
23:50:47
173 487 Písomné odpovede členov vlády Slovenskej republiky na interpelácie poslancov Národnej rady Slovenskej republiky písomne podané predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 487). Hlasovanie o tom, že Národná rada berie na vedomie vyjadrenie posl. Grausovej, že písomnú odpoveď pod č. 4 člena vlády na jej interpeláciu nepovažuje za uspokojivú. Hlasovanie č. 173
17 18.5.2017
18:12:33
172 Hlasovanie o doplnení programu 17. schôdze o tlač 563. Hlasovanie č. 172
17 18.5.2017
11:24:41
171 Hlasovanie o návrhu predsedu NR SR A. Danka o ďalšom priebehu schôdze NR SR. Hlasovanie č. 171
17 18.5.2017
11:22:48
170 543 Návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Simony PETRÍK na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 543) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 170
17 18.5.2017
11:21:29
169 542 Návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Simony PETRÍK na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 542) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 169
17 18.5.2017
11:20:14
168 516 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ota ŽARNAYA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 516) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 168
17 18.5.2017
11:18:50
167 537 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mariana KOTLEBU, Rastislava SCHLOSÁRA, Stanislava DROBNÉHO a Jána MORU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov (tlač 537) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 167
17 18.5.2017
11:17:44
166 536 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mariana KOTLEBU, Stanislava DROBNÉHO, Milana MAZUREKA a Stanislava MIZÍKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov (tlač 536) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 166
17 18.5.2017
11:16:43
165 535 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mariana KOTLEBU, Milana UHRÍKA, Rastislava SCHLOSÁRA a Juraja KOLESÁRA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 535) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 165

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.