Vyhľadávanie v hlasovaniach NR SR Vytlačiť stránku / Print page

Číslo schôdzeDátumČísloČPTNázovHlasovanie podľa klubov
30 23.3.2018
10:05:00
8 916 Návrh na voľbu predsedov výborov Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 916).
30 23.3.2018
09:55:00
7 916 Návrh na voľbu predsedov výborov Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 916).
30 23.3.2018
09:20:55
6 915 Návrh na zmeny v zložení výborov Národnej rady Slovenskej republiky a zmenu v zložení stálej delegácie Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 915). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 6
30 23.3.2018
09:17:13
5 Informácia Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o nastúpení náhradníkov na zaniknutý mandát poslanca a neuplatňované mandáty poslancov Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 5
30 23.3.2018
09:09:58
4 Hlasovanie o programe 30. schôdze NR SR ako o celku so schválenými zmenami a doplnkami. Hlasovanie č. 4
30 23.3.2018
09:09:20
3 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 30. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Matoviča. Hlasovanie č. 3
30 23.3.2018
09:06:19
2 Prezentácia. Hlasovanie č. 2
30 23.3.2018
09:05:40
1 Neplatné hlasovanie. Hlasovanie č. 1
28 14.3.2018
18:04:21
118 Hlasovanie o návrhu, aby sa voľba o tlači 903 a 906 konala tajným hlasovaním. Hlasovanie č. 118
28 14.3.2018
17:59:14
117 891 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra ANTALA a Petra KRESÁKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 891) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 117
28 14.3.2018
17:57:59
116 891 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra ANTALA a Petra KRESÁKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 891) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 116
28 14.3.2018
17:56:51
115 857 Návrh štatútu Rady pre štátnu službu (tlač 857). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 115
28 14.3.2018
17:55:48
114 851 Správa Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby o stave použitia informačno-technických prostriedkov za rok 2017 (tlač 851). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 114
28 14.3.2018
17:54:49
113 850 Správa Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva o stave použitia informačno-technických prostriedkov za rok 2017 (tlač 850). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 113
28 14.3.2018
17:53:42
112 849 Správa Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť o stave použitia informačno-technických prostriedkov za rok 2017 (tlač 849). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 112
28 14.3.2018
17:52:07
111 887 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mariana KOTLEBU, Rastislava SCHLOSÁRA, Milana MAZUREKA, Stanislava DROBNÉHO a Jána KECSKÉSA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov (tlač 887) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 111
28 14.3.2018
17:50:58
110 864 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mariana KOTLEBU, Milana UHRÍKA, Martina BELUSKÉHO a Jána KECSKÉSA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 864) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 110
28 14.3.2018
17:49:31
109 863 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mariana KOTLEBU. Milana MAZUREKA, Stanislava DROBNÉHO, Petra KRUPU a Jána KECSKÉSA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (tlač 863) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 109
28 14.3.2018
17:48:35
108 873 Mimoriadna správa verejného ochrancu práv o skutočnostiach nasvedčujúcich závažnému porušeniu základných práv a slobôd (tlač 873). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 108
28 14.3.2018
17:48:00
120 906 Návrh na voľbu kandidátov na členov disciplinárnych senátov (tlač 906).

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.