Page 9 - Výročná správa NR SR a K NR SR 2021
P. 9

Slovo na úvod


                                   V roku 2021 na Slovensku aj vo svete
                                naďalej pretrvávala pandémia ochorenia
                                COVID-19. Pre všetkých to bola skúška
                                trpezlivosti, tolerancie, ale predovšetkým
                                odhodlania a zodpovednosti. Spájala nás však
                                viera, že už čoskoro prídu lepšie časy a život
                                bude opäť taký, ako ho poznáme – bez
                                obmedzení.

                                   Na rozdiel od roku 2020 sme však už
                                vedeli, čo všetko so sebou táto pandémia
                                prináša. Nemohli sme si dovoliť byť
                                z koronavírusu prekvapení a konať nerozvážne.
                                Bolo našou povinnosťou robiť všetko pre to,
                                aby sme chránili nielen seba samých, ale tiež
                                naše rodiny, priateľov a blízkych. Na to
                                musela operatívne reagovať aj Národná rada
                                Slovenskej republiky, ktorá vzhľadom na
         neustále sa meniacu situáciu počas celého roka schvaľovala vládne protipandemické opatrenia
         a výrazne pomohla k tomu, aby sa život na Slovensku postupne vrátil do normálu.


            V tejto súvislosti sa potvrdila aj dôležitosť členstva Slovenskej republiky v Európskej únii.
         Vďaka spoločnej koordinácii všetkých členských štátov v oblasti ekonomiky, zdravotníctva či
         cestovného ruchu sme boli schopní proti koronavírusu bojovať efektívnejšie.


            Zároveň považujem za mimoriadne významné to, že v uplynulom roku sa ešte viac
         rozvíjala nielen naša medziparlamentná spolupráca, ale aj bilaterálne vzťahy s ostatnými štátmi.
         Kľúčovú rolu pri tom zohrali najmä spoločné ciele, vzájomný dialóg, ambicióznosť
         a porozumenie. Aj vďaka tomu bola na konci júna podpísaná deklarácia o spolupráci
         s rakúskym parlamentom v oblasti vzdelávania žiakov základných a stredných škôl
         o demokracii. Prostredníctvom workshopov, ktoré bude organizovať Kancelária Národnej rady
         Slovenskej republiky, sa naša mladá generácia naučí o základných hodnotách modernej
         demokracie, ako sú tolerancia, kompromisy či ľudské práva.


            Rok 2021 by som preto necharakterizoval ako rok pandémie. Práve naopak, bol to rok
         učenia a vzchopenia sa. Pripomenul nám význam základných ľudských hodnôt. Taktiež nás
         presvedčil, že ak máme pevnú vieru, dokážeme sa vyrovnať aj s takou pohromou, ako je
         celosvetová pandémia. Verím, že pre každého bol uplynulý rok lekciou, ktorá ho niečo naučila.

                                         Boris Kollár
                              predseda Národnej rady Slovenskej republiky
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14