Page 3 - Výročná správa NR SR a K NR SR 2021
P. 3

Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky

                         VÝROČNÁ SPRÁVA

                     Národnej rady Slovenskej republiky
                 a Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky

                            za rok 2021
                          BRATISLAVA 2022
   1   2   3   4   5   6   7   8