Grafické znázornenie procesu

Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

⇓
⇓
⇓
⇓
⇓
⇓
⇓

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 16. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 382 zo dňa 3. 11. 2020.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 20. 11. 2020.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre financie a rozpočet s lehotou na prerokovanie 23. 11. 2020.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us160382 (Uznesenie (1. čítanie)) Us160382 (18 KB)

Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT