Grafické znázornenie procesu

Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov

⇓
⇓
⇓
⇓
⇓
⇓

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 51. schôdzi NR SR dňa 23. 10. 2019.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

17. 10. 2019 11:37 Baláž, Radovan Detail návrhu 7 1565 Radovan Baláž II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 1565 Radovan Baláž II (86 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT