Grafické znázornenie procesu

Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o poskytnutí pomoci v poľnohospodárskej prvovýrobe

⇓
⇓
⇓
⇓
⇓
⇓
⇓

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 38. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1517 zo dňa 4. 12. 2018.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 25. 1. 2019.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie s lehotou na prerokovanie 28. 1. 2019.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us381517 (Uznesenie (1. čítanie)) Us381517 (22 KB)

Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT