Grafické znázornenie procesu

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Borisa KOLLÁRA, Petra ŠTARCHOŇA, Adriany PČOLlNSKEJ, Milana KRAJNIAKA a Petra PČOLINSKÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

⇓
⇓

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 17. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 657 zo dňa 18. 5. 2017.


Výsledok štádia procesu: NR SR nebude pokračovať v rokovaní o návrhu zákona.


Priložené dokumenty:

Us170657 (Uznesenie (1. čítanie)) Us170657 (21 KB)

Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT