Detaily návrhu zákona

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (NZ bol vrátený navrhovateľovi)

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mariana KOTLEBU, Martina BELUSKÉHO a Rastislava SCHLOSÁRA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Novela zákona, parlamentná tlač 901
Dátum doručenia: 18. 2. 2022
Navrhovateľ: poslanci NR SR (M. Beluský, M. Kotleba, R. Schlosár)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 22. 4. 2022..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 25. 4. 2022.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 944 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 944 (17 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 60. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1345 zo dňa 22. 3. 2022.


Výsledok štádia procesu: NZ bol vrátený navrhovateľovi.


Priložené dokumenty:

Us601345 (Uznesenie (1. čítanie)) Us601345 (19 KB)

Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT