Detaily návrhu zákona

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (NZ bol vrátený navrhovateľovi)

Návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Jarmily HALGAŠOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 1162
Dátum doručenia: 26. 8. 2022
Navrhovateľ: poslanci NR SR (J. Halgašová)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie s lehotou na prerokovanie 14. 10. 2022..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie s lehotou na prerokovanie 17. 10. 2022.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1210 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1210 (19 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 72. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1626 zo dňa 27. 9. 2022.


Výsledok štádia procesu: NZ bol vrátený navrhovateľovi.


Priložené dokumenty:

US721626 (Uznesenie (1. čítanie)) US721626 (17 KB)

Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT