Detaily návrhu zákona

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľubomíra PETRÁKA, Evy SMOLÍKOVEJ a Pétera VÖRÖSA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 1370
Dátum doručenia: 8.3.2019
Navrhovateľ: poslanci NR SR (E. Smolíková, Ľ. Petrák, P. Vörös)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s lehotou na prerokovanie 3.5.2019..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s lehotou na prerokovanie 7.5.2019.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1444 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1444 (17 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 43. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1684 zo dňa 27.3.2019.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s lehotou na prerokovanie 3.5.2019.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s lehotou na prerokovanie 7.5.2019.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us431684 (Uznesenie (1. čítanie)) Us431684 (23 KB)

Rokovanie výborov

30.4.2019, Ústavnoprávny výbor NR SR
9.5.2019, Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport


Rokovanie gestorského výboru

9. 5. 2019, Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 45. schôdzi NR SR dňa 13.5.2019.

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 45. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1786 zo dňa 13. 5. 2019

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 23.5.2019 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (5.6.2019), číslo 155/2019.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT