Detaily návrhu zákona

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (NZ vzal navrhovateľ späť)

Návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Kataríny CSÉFALVAYOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (Navrhovateľka vzala listom z 21. marca 2017 svoj návrh zákona späť.)

Novela zákona, parlamentná tlač 327
Dátum doručenia: 4.11.2016
Navrhovateľ: poslanci NR SR (K. Cséfalvayová)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s lehotou na prerokovanie 27.1.2017..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s lehotou na prerokovanie 30.1.2017.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 332 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 332 (13 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 11. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 370 zo dňa 6.12.2016.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s lehotou na prerokovanie 27.1.2017.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s lehotou na prerokovanie 30.1.2017.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us110370 (Uznesenie (1. čítanie)) Us110370 (19 KB)

Rokovanie výborov

21.3.2017, Ústavnoprávny výbor NR SR
16.3.2017, Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport


Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT