Parlamentná tlač 1138

Číslo 1138
Typ Návrh zákona
Dátum doručenia 26. 8. 2022
Názov Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Richarda RAŠIHO a Róberta PUCIHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
Poznámka