Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Názov Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miloša SVRČEKA, Jany ŽITŇANSKEJ, Petra KREMSKÉHO a Vladimíra LEDECKÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov

Predkladateľ Žitňanská, Jana
Číslo schôdze 51
Volebné obdobie 8
Dátum podania 24. 11. 2021

Ďalší predkladatelia
 • Svrček, Miloš

Podpísaní poslanci
 • Žitňanská, Jana
 • Svrček, Miloš
 • Hlinka, Jozef
 • Hudecová, Eva
 • Péter, Monika
 • Pčolinská, Adriana
 • Šebová, Zuzana
 • Tabák, Romana
 • Pročko, Jozef
 • Kučera, Karol
 • Nemec, Richard
 • Šofranko, Mária
 • Tóth, Vojtech
 • Kyselica, Lukáš
 • Krošlák, Ján
 • Šudík, Tomáš

Hlasovanie o návrhu -


Dokumenty

8 0731 Jana Žitňanská II (Evidencia pozmeňovacích a doplňovacích návhov) 8 0731 Jana Žitňanská II (97 KB)