Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Názov Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Predkladateľ Dostál, Ondrej
Číslo schôdze 32
Volebné obdobie 8
Dátum podania 17. 06. 2021

Ďalší predkladatelia
 • Dostál, Ondrej
 • Šeliga, Juraj
 • Žitňanská, Jana

Podpísaní poslanci
 • Dostál, Ondrej
 • Cmorej, Peter
 • Pleštinská, Zita
 • Žitňanská, Jana
 • Zemanová, Anna
 • Žiak, Miroslav
 • Sloboda, Radovan
 • Osuský, Peter
 • Baránik, Alojz
 • Foltin, Roman
 • Benčík, Ján
 • Dobeš, Peter
 • Drábiková, Lucia
 • Šeliga, Juraj
 • Šefčík, Marek

Hlasovanie o návrhu -


Dokumenty

8 0367 Ondrej Dostál II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 0367 Ondrej Dostál II (114 KB)