Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Názov Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Predkladateľ Marček, Peter
Číslo schôdze 51
Volebné obdobie 7
Dátum podania 16. 10. 2019

Ďalší predkladatelia
 • Muňko, Dušan

Podpísaní poslanci
 • Marček, Peter
 • Muňko, Dušan
 • Goga, Pavol
 • Galis, Dušan
 • Čaplovič, Dušan
 • Buček, Jozef
 • Kvorka, Ján
 • Kmec, Stanislav
 • Matejička, Vladimír
 • Puci, Róbert
 • Šuca, Peter
 • Mojš, Milan
 • Gabániová, Darina
 • Soboňa, Juraj
 • Antošová, Eva

Hlasovanie o návrhu -


Dokumenty

7 1615 Peter Marček II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 1615 Peter Marček II (134 KB)