Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Názov Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Predkladateľ Adamčík, Eduard
Číslo schôdze 46
Volebné obdobie 7
Dátum podania 19. 06. 2019

Ďalší predkladatelia
 • Hrnčiar, Andrej

Podpísaní poslanci
 • Adamčík, Eduard
 • Bugár, Béla
 • Bastrnák, Tibor
 • Blaha, Ľuboš
 • Blanár, Juraj
 • Andreánsky, Ladislav
 • Gabániová, Darina
 • Hrnčiar, Andrej
 • Martinák, Ľuboš
 • Mojš, Milan
 • Fedor, Martin
 • Hrnko, Anton
 • Zelník, Štefan
 • Puci, Róbert
 • Podmanický, Ján

Hlasovanie o návrhu -


Dokumenty

7 1424 Andrej Hrnčiar II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 1424 Andrej Hrnčiar II (95 KB)