Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Názov Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Predkladateľ Zajac, Pavol
Číslo schôdze 8
Volebné obdobie 6
Dátum podania 17. 10. 2012 16:16

Ďalší predkladatelia
 • Hraško, Igor
 • Chren, Martin
 • Štefanec, Ivan

Podpísaní poslanci
 • Bastrnák, Tibor
 • Droba, Juraj
 • Érsek, Árpád
 • Gibalová, Monika
 • Hlina, Alojz
 • Hraško, Igor
 • Hudacký, Ján
 • Chren, Martin
 • Mičovský, Ján
 • Osuský, Peter
 • Procházka, Radoslav
 • Přidal, Alojz
 • Simon, Zsolt
 • Štefanec, Ivan
 • Zajac, Pavol
 • Žitňanská, Lucia

Hlasovanie o návrhu -


Dokumenty

6 0193 Pavol Zajac II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 0193 Pavol Zajac II (123 KB)