Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Názov Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Predkladateľ Viskupič, Jozef
Číslo schôdze 7
Volebné obdobie 6
Dátum podania 11. 09. 2012 15:09

Ďalší predkladatelia
 • Hraško, Igor

Podpísaní poslanci
 • Fecko, Martin
 • Hlina, Alojz
 • Horváthová, Eva
 • Hraško, Igor
 • Huba, Mikuláš
 • Jurinová, Erika
 • Kadúc, Miroslav
 • Kvasnička, Marián
 • Matovič, Igor
 • Mezenská, Helena
 • Mičovský, Ján
 • Pollák, Peter
 • Procházka, Radoslav
 • Ritomská, Mária
 • Škripek, Branislav
 • Štefanec, Ivan
 • Vašečka, Richard
 • Viskupič, Jozef

Hlasovanie o návrhu -


Dokumenty

6 0084 Jozef Viskupič II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 0084 Jozef Viskupič II (106 KB)