Detaily interpelácie

Štádium procesu Uzavretá odpoveď na interpeláciu
Volebné obdobie 8

Interpelácia

Popis interpelácie Vo veci oznámení, ktoré zaslal orgánom činných v trestnom konaní predseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky na základe výsledkov kontrolnej činnosti za roky 2017 až 2019
Zadávateľ Hlinka, Jozef
Adresáti Mikulec, Roman
Dátum podania interpelácie 10. 2. 2021
Číslo schôdze prednesenia -

Odpoveď na interpeláciu

Zodpovedal
Číslo schôdze odpovede 28
Číslo tlače odpovede 400

Priložené dokumenty

Interpelácia č. 11 Tlač č. 400 (Interpelácia) Interpelácia č. 11 Tlač č. 400 (58 KB)
Odpoveď na interpeláciu č. 11 Tlač č. 400 (Odpoveď na interpeláciu) Odpoveď na interpeláciu č. 11 Tlač č. 400 (120 KB)