Detaily interpelácie

Štádium procesu Uzavretá odpoveď na interpeláciu
Volebné obdobie 7

Interpelácia

Popis interpelácie Vo veci posudzovania trestnej činnosti
Zadávateľ Mizík, Stanislav
Adresáti Gál, Gábor
Dátum podania interpelácie 4. 4. 2019
Číslo schôdze prednesenia 43

Odpoveď na interpeláciu

Zodpovedal
Číslo schôdze odpovede 45
Číslo tlače odpovede 1403

Priložené dokumenty

Interpelácia č. 12 Tlač č. 1403 (Interpelácia) Interpelácia č. 12 Tlač č. 1403 (35 KB)
Odpoveď na interpeláciu č. 12 Tlač č. 1403 (Odpoveď na interpeláciu) Odpoveď na interpeláciu č. 12 Tlač č. 1403 (32 KB)