Detaily interpelácie

Štádium procesu Uzavretá odpoveď na interpeláciu
Volebné obdobie 7

Interpelácia

Popis interpelácie Vo veci prípravy výstavby diaľnice D1 Bidovce - Dargiv - Pozdišovce
Zadávateľ Kollár, Boris
Adresáti Érsek, Árpád
Dátum podania interpelácie 26.9.2018
Číslo schôdze prednesenia -

Odpoveď na interpeláciu

Zodpovedal
Číslo schôdze odpovede 38
Číslo tlače odpovede 1121

Priložené dokumenty

Interpelácia č. 16 Tlač č. 1121 (Interpelácia) Interpelácia č. 16 Tlač č. 1121 (40 KB)
Odpoveď na interpeláciu č. 16 Tlač č. 1121 (Odpoveď na interpeláciu) Odpoveď na interpeláciu č. 16 Tlač č. 1121 (73 KB)