Detaily interpelácie

Štádium procesu Uzavretá odpoveď na interpeláciu
Volebné obdobie 7

Interpelácia

Popis interpelácie Vo veci smerovania Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave
Zadávateľ Žarnay, Oto
Adresáti Lubyová, Martina
Dátum podania interpelácie 21. 6. 2018
Číslo schôdze prednesenia 33

Odpoveď na interpeláciu

Zodpovedal
Číslo schôdze odpovede 34
Číslo tlače odpovede 1042

Priložené dokumenty

Interpelácia č. 28 Tlač č. 1042 (Interpelácia) Interpelácia č. 28 Tlač č. 1042 (48 KB)
Odpoveď na interpeláciu č. 28 Tlač č. 1042 (Odpoveď na interpeláciu) Odpoveď na interpeláciu č. 28 Tlač č. 1042 (72 KB)