Detaily interpelácie

Štádium procesu Uzavretá odpoveď na interpeláciu
Volebné obdobie 7

Interpelácia

Popis interpelácie Vo veci využitia budovy Posádkového klubu v Trenčíne
Zadávateľ Macháčková, Katarína
Adresáti Gajdoš, Peter
Dátum podania interpelácie 10. 5. 2018
Číslo schôdze prednesenia -

Odpoveď na interpeláciu

Zodpovedal
Číslo schôdze odpovede 33
Číslo tlače odpovede 979

Priložené dokumenty

Interpelácia č. 8 Tlač č. 979 (Interpelácia) Interpelácia č. 8 Tlač č. 979 (48 KB)
Odpoveď na interpeláciu č. 8 Tlač č. 979 (Odpoveď na interpeláciu) Odpoveď na interpeláciu č. 8 Tlač č. 979 (56 KB)