Detaily interpelácie

Štádium procesu Uzavretá odpoveď na interpeláciu
Volebné obdobie 7

Interpelácia

Popis interpelácie Vo veci OP Integrovaná infraštruktúra
Zadávateľ Kollár, Boris
Adresáti Érsek, Árpád
Dátum podania interpelácie 28.3.2018
Číslo schôdze prednesenia -

Odpoveď na interpeláciu

Zodpovedal
Číslo schôdze odpovede 31
Číslo tlače odpovede 909

Priložené dokumenty

Interpelácia č. 18 Tlač č. 909 (Interpelácia) Interpelácia č. 18 Tlač č. 909 (44 KB)
Odpoveď na interpeláciu č. 18 Tlač č. 909 (Odpoveď na interpeláciu) Odpoveď na interpeláciu č. 18 Tlač č. 909 (428 KB)